2019- 2020 Eğitim Yılı Faaliyetleri

Ayda bir olmak üzere öğrencilerimizi gönül ve fikir dünyalarını geliştirecek, bakış açılarına ışık tutacak değerli hocalarımızla buluşturmaktayız

Dünyayı etkisi altına alan Covid 19 pandemisi ile birlikte aylık seminerlerimizi uzaktan görüşme araçlarını kullarak gerçekleştirdik.