**Ayda bir olmak üzere öğrencilerimizi gönül ve fikir dünyalarını geliştirecek, bakış açılarına ışık tutacak değerli hocalarımızla buluşturmaktayız.